Tukurutis su draugais atakuoja jaunąjį chuliganą Redą

Rankdarbiai » Paveikslai, paveiksliukai

Tukurutis su draugais atakuoja jaunąjį chuliganą Redą

Nycietis burtininkas Tukurutis su draugais Kupiškyje atakuoja jaunąjį chuliganą Redą. Trys nyciečiai, Tukurutis, Naitmenas ir Raigardas Kupiškio mieste tiesiogiai įsiveržė į svetimą privatų butą, kai tik gavo neginčitinų įrodymų, kad būtent ten su savo sėbrais slepiasi Piknoto Lakišiaus astralinė kopija, jam padedantis paauglys, miestietis chuliganas Redas ir kiti jų sėbrai. Būtent tas nedorasis paauglys Redas ir yra kalčiausias iš visų dėl to, kad tikrąjį Piknotą įkalbėjo su burtais sukurti savo astralinę kopiją, tada tą antrininką priėmė į savo niekingą šutvę, jį privertė pradėti vagiliauti ir dar kitokius daryti nusikaltimus pastaruoju metu mieste. Labai ilgai nyciečiai, kurie norėjo sužinoti tiesą, buvo to paties tuščiagalvio, nedoro būdo paauglio vedžiojami už nosies, kol galop nyciečiams visi gi pagaliau pavyko sužinoti tiesą. Šitame bute užkluptas skustagalvis nedorėlis dar mėgino gintis, su peiliu rankoje puolė link Tukuručio, bet tas laiku panaudojo tinkamus burtus ir šitas paauglys tuoj greitai buvo nuginkluotas ir nugalėtas. Bute kartu buvęs kitas draugelis mėgino irgi įsikišti ir sutrukdyti, bet Naitmenas ir Raigardas tuoj nukreipė į jį savo burtų lazdeles, paruoštas paleisti kerus, ir tas berniokas išsigandęs tuoj pasitraukė šalin. Nyciečiai antrininką ir Redą išsivedė su savimi, kad juos perduotų policijai į rankas. 2018 m. gruodis