Tukurutis su draugais toliau atakuoja jaunąjį chuliganą Redą

Rankdarbiai » Paveikslai, paveiksliukai

Tukurutis su draugais toliau atakuoja jaunąjį chuliganą Redą

Nycietis burtininkas Tukurutis su draugais Kupiškyje toliau atakuoja jaunąjį chuliganą Redą. Kada Tukurutis ir du jo draugai vedėsi iš namo vidaus į lauką savo sučiuptuosius Piknoto Lakišiaus antrininką bei paauglį chuliganą Redą, pastarasis tuo metu ir toliau vis dar blaškėsi, bandė priešintis, garsiai plūdosi pačiais bjauriausiais žodžiais ir vis grasino savo vyresniųjų draugelių būsimu kerštu. Tai tęsėsi gana ilgokai, kol galop Tukuručiui vienu metu jau visai nebeišlaikė nervai, jis staigiai griebė Redą už apykaklės ir vienu stipriu rankos mostu jį tuoj pat iškart parbloškė kniūbsčią ant žemės. Burtininkas privertė Redą pagulėti ant apsnigto, šaltut šaltutėlio šaligatvio ir, kad pastarasis aršus paauglys daugiau nebenorėtų priešintis, dar ir su savo batu jam paspaudė žemyn galvą. Va tuomet skustagalvio chuliganiuko visa drąsa, narsa tuojau ir išgaravo lauk, jis, matyt, pajutęs neišpasakytą baimę ir galimai dėl to jau prileidęs į kelnes, tuojau pakeitė toną ir ėmė savo verksmingu balsu rypauti, maldauti, kad tik jį nugalėjęs nycietis nesumanytų jo nužudyti, prašė palikti gyvą, bet paties Tukuručio juk tikrai ne tokie žiaurūs buvo jo planai. Jis aprimusį bernioką vėliau tuoj vėl pastatė ant kojų ir drauge su Piknoto antrininku nuvedė tiesiai į šio miesto policijos būstinę. 2018 m. gruodis