Kalėdų paukštė

Rankdarbiai » Akrilinė tapyba

Kalėdų paukštė

Pasakų paukštė, pasipuošusi spindinčiomis sidabrinėmis plunksnomis per kiekvienas Kalėdas atskrisdavo pas jos belaukiančią mergaitę...Pasakų paukštė giedodavo savo nuostabią giesmę, laiminga mergaitė jai pritardavo. Tada ir dangus būdavo giedras, ir saulė skaisčiai šviesdavo, atklydęs švelnus vėjelis glostydavo mergaitės skruostus...