Orchidėjų šokis

Rankdarbiai » Akrilinė tapyba

Orchidėjų šokis

I pasauli ateina žmogus,kad išgirstų vieversio giesmę,pagautų saulės zuikutį,pajustų žeme po kojomis ir amžinai prisirištų prie jos... Ką bedarytume, ką besukurtume, mes tik maža dalele galime pakartoti gamtos grožį, ir pamatyti saulės zuikutį bent trumpą akimirką...