Nesustabdomai bėgantis laikas

Rankdarbiai » Aliejinė tapyba

Nesustabdomai  bėgantis laikas

Suprasti mus bus jums sunku, Mes gimę skirtingu laiku. Skiria mus kelios dešimtys metų, Kelių laikmečių ratai. Laikas ryšį tarp kartų nutraukia, Mus į tėvų-vaikų karą įtraukia. Bet aš tikiu į laiko galią, Jaučiu istorijos spiralę. Laiko nesustabdysi Ir neatsuksi atgal. Prie laiką lygūs visi. Laikas - visagalis. Tik-tak, tik-tak, laikas greitai eina, Su suaugusiais dainuosim vieną dainą. Prie kelis metus nebūtum tuo net patikėjęs, Kad atsisakysim maišto idėjos. Tuk-tuk, tuk-tuk, įleiskit naują Į suaugusių pasaulį. Subrendau, nusimečiau rožinius akinius, Jau paklusiu laiko įstatymui. V.Noreika.Lukas.