Nyciečio Tinkio Vinkio dvyliktokų Paskutinis Skambutis Kupiškio mokykloje 2

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečio Tinkio Vinkio dvyliktokų Paskutinis Skambutis Kupiškio mokykloje 2

Prisiminimai apie tai, kokia buvo kadaise įvykusi dvyliktokų Paskutinio Skambučio šventė Kupiškyje, P. Natulionio vidurinėje mokykloje. Kas dar irgi atsimena tą pastarąją dieną mieste, tas irgi gerai žino tai, kad iki pat pietų meto tai buvo gan pilkoka, apsiniaukusi diena, bet kartu vis tiek ir pilna to tokio vidinio džiugesio, šventinės nuotaikos. Po pagrindinės dvyliktokams skirtos šventės dalies, dvyliktokai ir vienuoliktokai tradiciškai iš mokyklos vėl patraukė laukan, į gatvę, garsiai ir galingai parodyti visam miestui ir miestelėnams, kaip tie dvyliktokai geba švęsti savo Paskutinio Skambučio dieną. O šiuo momentu, kurį jūs matote šiame piešinyje, pats dvyliktokas Tinkis Vinkis Asalibeter su kitu savo vienu klasioku dar tik išeina pro paradines duris iš mokyklos į lauką, o jo gatvėje, prie automobilių jau ir laukia ateinančio kiti jo draugai, nyciečiai, kurie jį, „pypsindami“ jau ir vežios su savu automobiliu po miestą... 2004 m. gegužės 14 d.