Raigardas Šunėnas su savo panele po pasimylėjimo Papyvesio slėnio nendryne

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Raigardas Šunėnas su savo panele po pasimylėjimo Papyvesio slėnio nendryne

Štai taip Nycių kaimo gyventojas, verslininkų sūnus Raigardas Šunėnas su savo mylima panele Vilija Koriznaite šiltą ir saulėtą vasaros dieną leido laiką jaukiai ir intymiai. Kaip jau tai ir minėjau, šitai jaunai porelei buvo stiprų įspūdį palikusios Raigardo kaimyno turtuolio Batuoto Katino iš Papyvesio slėnyje neseniai apsilankiusios botanikės Dorotos išgirstos kalbos, kad ji pati savo „pirmąjį kartą“ su vaikinu buvo turėjusi paupio nendryne ir visa tai buvo nereali patirtis. Dabar Raigardas su savo panele nutarė imti ir patikrinti, kiek visame tame yra tiesos, ar seksas neįprastose vietose ir yra „afigienas“ dalykas, nuėjo į Papyvesio slėnį, link čia esančio nendryno, čia įsitaisė jaukią ir slaptą vietelę, nusirengė nuogi ir pradėjo myluotis. Tokioje atokioje vietovėje kažką darant, beveik niekas svetimas negali jų čia pamatyti, aplinkui porelę esančių aukštų nendrių tankmė suteikia patikimą priedangą nuo bet kokių smalsių prašalaičių akių, ir gal tik vienas Dievas ir dar kokių nors pro šalį praskrendančių NSO akylas žvilgsnis juos čia ir galėjo matyti. Atlikę savo intymius reikalus ir smagiai „pasitenkinę“, Raigardas su Vilija dar kurį laiką pagulėjo nuogi ant žemės, pasislėpę tarp nendrių, ir turėjo sau pripažinti tai, kad tai jiems tikrai buvo smagus nuotykis, intymūs santykiai gamtoje irgi turintys pakankamai savo žavesio. Juk smagu po visko užversti savo galvą aukštyn, žvelgti į žydroje dangaus mėlynėje ramiai plaukiančius debesis ir jausti savo kūne pasklidusią malonią šilumą, iš kito asmens gautą jo kūno energiją... 2020 m. liepos 18 d.