Senas, mokyklinis Salamiesčio prisiminimas apie pirmąją mano dieną penktoje klasėje

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Senas, mokyklinis Salamiesčio prisiminimas apie pirmąją mano dieną penktoje klasėje

Tai nutiko, kai aš mokiausi Salamiesčio pagrindinėje mokykloje. Tiesiog būtina yra papasakoti ir apie tai, kokia ta pati pirmoji diena man asmeniškai buvo Salamiesčio mokykloje, kada dar tik pirmąsyk oficialiai įžengiau į šią mokyklą ir čia pradėjau mokytis penktoje klasėje. Už savo nugaros prabėgusiai praeičiai palikęs visus tuos savo ankstesnėje, Bakšėnų pradinėje mokykloje iki šiol patirtus įspūdžius. Atėjo rugsėjo pirmoji. Atsimenu, kad tai buvo šilta ir be galo saulėta diena, kai rytmetį aš, lydimas mamos, pirmiausiai nuvykau tiesiai į Salamiestyje esančią bažnyčią, kur buvo surengtos naujų mokslo metų pradžiai skirtos Mišios. O tada paskui jau traukėme ir tiesiai į mano naująją mokyklą. Mane mama tądien vežiojo su mūsų nuosavu „Moskvičiumi“. Atsimenu, kaip sėdėjau mokyklos aktų salėje antrajame aukšte, pačiame mokinių tunto viduryje, stebėjau, kaip direktorius priešais, scenoje sveikina susirinkusius čia pirmokus, į mane, kaip į visai naują mokinį, dirsčiojo tai vienas, tai kitas mokinio veidas. Galiausiai visas veiksmas persikėlė tiesiai į lietuvių kalbos kabinetą, kur susipažinau su savo klasės auklėtoja Aldona ir su savo visa būsima klase. Mane ir bakšėnietį Šarką, kaip du naujokus mokinius, auklėtoja viešai pristatė visai klasei. Nežiūrint to siaubo, kuris ištiko mane pamačius, kad šioje klasėje taip pat mokosi ir tas bakšėnietis chuliganas Arvydas, nuo kurio jau buvau ne kartą anksčiau nukentėjęs, toji pirmoji diena man tada prabėgo tikrai visai smagiai ir įdomiai. 1995 m. rugsėjo 1 d.