Žaibelių kaimo jaunojo chuligano Napalio niekingas poelgis

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Žaibelių kaimo jaunojo chuligano Napalio niekingas poelgis

Noriu toliau jums pratęsti savo pradėtą pasakojimą apie kadaise Kupiškio rajone, Žaibelių kaime gyvenusį jaunąjį chuliganą Napalį Ruodą. Kuris su savo elgesiu buvo tikrai išskirtinio bjaurumo ir ciniškumo. Šitas „imbiciliškas“ sutvėrimas niekuomet nemėgo likti pralaimėjusiuoju, net jei per muštynes kai kas ir pamėgindavo jam kiek pasipriešinti, tą Napalys vis tiek tuojau tik „nugesindavo“, pasitelkęs visas įmanomas jam priemones. Tačiau kartais šitas kaimo Padugnė puldavo kitus mokinius skriausti ir dėl tik jam vienam suprantamo, jam atrodančio normaliu tokios pramogos poreikio, juk žinote, kad chuliganui būna labai linksma ir smagu, kada jo primuštai aukai skauda... Vienas iš niekingiausių to Napalio padarytų poelgių buvo žiemos metu, kažkada, vasario mėnesį, kada Žaibelių kaimo mokyklos mokiniai buvo su mikroautobusu vežami iš kažkokios ekskursijos, atgal, namo. Tada, lauke tvyrant šaltukui, visi po vieną lipo lauk iš autobusiuko, Napalys jų tarpe irgi išlipo, ir ta proga nutarė pasidaryt sau eilinę pramogą, nuskriausti kokį vaiką. Jaunėlis Dainius turėjo dar kiek pavažiuoti, jo namai yra kitame kaimo gale, tad jis čia neišlipo, tik praleido kitus mokinius, o pats laikėsi rankomis už priešais esančios sėdynės atlošo. Tačiau nors ir kaip tvirtai laikėsi, bet blogasis Napalys jį su visa brutalia jėga vis vien išplėšė lauk ir aukštielninką tėškė ant kelio. Gerai, kad tuo metu Dainiui už nugaros buvo jo kuprinė, ta ir sušvelnino jo patirtą griuvimo ant žemės smūgį, dėl to jis jokių traumų nepatyrė, tik išgąstį, o priešingu atveju būtų tikrai susižalojęs. Na, o tam padugnei Napaliui tuo metu kaip linksma buvo, tas kad juokėsi... 1998 m. vasaris