Katės

Rankdarbiai » Piešimas pieštukais

Katės

Nusijuoksi - nusijuoks gamta Nusijuoksi - nusijuoks gamta. Imsi verkti - ir gamta pravirks. Panorėsi - net žvaigždė - ir ta Trumpučiu eilėraščiu pavirs. Bet pažvelgsi į save - tamsu. Ir tik menkas šviesulys - tenai, Kur nedrąsiai ištari: esu. O daugiau ničnieko nežinai... Justinas Marcinkevičius