Vakarinė suknelė

Rankdarbiai » Suknelės

Vakarinė suknelė

Vakarai vėl kvepės nušienauta žole, Tėvo dalgis ilsėsis prie klėties... Vakarinė žvaigždė patekės danguje, Suoks lakštingala mums pasislėpus. O įkaitusi žemė alsuos vis karščiu, Ilgą liepos dieną išlaukus, Kol sučirpins žiogai pamažu Smuikelius, nušienautoj tėvo palaukėj...