Musė ir Pupsis yra nepatenkinti Kupiškio centrinės aikštės rekonstravimu

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Musė ir Pupsis yra nepatenkinti Kupiškio centrinės aikštės rekonstravimu

Nyciečiai verslininkai Musė ir Pupsis Šunėnai yra tikrai labai nepatenkinti Kupiškio centrinės aikštės rekonstravimu. Jie nuo pat pradžių buvo tarp tų, kurie prieštaravo tam ir peikė tai, kas dabar vyksta toje miesto aikštėje. Šunėnai vylėsi, kad aikštės rekonstrukcijos darbai nevyks tokiu plačiuoju mastu, jie norėjo tik, kad čia būtų pastatyta daugiau suoliukų, suremontuotas seniai nebeveikiantis fontanas ir dar pastatytas visai naujas viešas lauko tualetas. O dabar viskas, kas iš seniau buvo toje aikštėje, buvo vienu ypu suniokota, išdraskyta. Labiausiai Musei yra gaila tų senų, čia seniau augusių storų, plačiašakių miesto medžių, kurie teikdavo pavėsy vasarą, bet, deja, beveik visi jie buvo tučtuojau iškirsti, sunaikinti. Tad kaskart eidami pro šios remontuojamos aikštės šalį, abudu Šunėnai ir vis raukosi dėl to, ką čia mato dabar ten. 2019 m. sausis