Nyciečiai turėjo košmarišką naktį Papyvesyje, ieškant nežinomo padaro 3

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečiai turėjo košmarišką naktį Papyvesyje, ieškant nežinomo padaro 3

Toliau tęsiu savo pasakojimą apie tai, kaip Nycių kaimo gyventojai kartą, nakties tamsoje ieškojo nežinomo, paslaptingus miglos draiskalus paskui save paliekančio padaro. Kaip jau tai ir žinote, pats pagrindinis veiksmas dabar vyko tirštoje nakties tamsoje skendinčiame Papyvesio slėnyje. Bendra nežinomo padaro ieškanti nyciečių ir alpėniečių komanda slėnyje suskilo į dvi atskiras vyrų ir moterų grupes - viena jų ieškojo pakalnėje, palei paupio nendryną, o kita sukiojosi aukštikalnėje, palei čia augančias laukines obelis. Slėnyje matėsi tiktai į visas puses švysčiojantys gyventojų rankose nešinų žibintuvėlių silpnos šviesos ruožai, gyventojai tarpusavyje bendravo prislopintais balsais, o be to čia dar atkako ir tikrai nebūdami vien tik su plikomis rankomis – ir nyciečiai, ir alpėniečiai su savimi, dėl viso pikto, nešėsi ir visokius ginklus kišenėje, kas revolverį, kas peilį, o kas ir kastetą. Neilgai trukus pasigirdo išgąstingas Musės Šunėnienės neramus klyksmas nuo aukštikalnės, atskubėję pas ją artyn Batuotas ir Tukurutis iš jos išgirdo tai, kad ką tik taip bestovint ji čia pat netikėtai pamatė visai arti tamsoje švysčiojant dvi trikampes, keistas kažkieno akis, kurios kaip pasirodė užu krūmų, taip tuojau ir vėl dingo. Kai tik tai išgirdo, abu vyrai tuojau akimoju irgi nukreipė savo žibintuvėlio šviesą būtent į pusę, kur šalia obels kamieno tankiausiai yra susipynusios visokių krūmų šakos, o ten tikrai ir vėl lyg kažkas panašaus į keistas akis trumpam žybtelėjo, ir dingo. Kažin, kas čia toks buvo? Ar tai tikrai tas padaras pro šalį pralėkė? 2020 m. spalio 9 d.