Popieriaus Popierėno nupieštas portretas

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Popieriaus Popierėno nupieštas portretas

Vos prieš kelias dienas Nycių kaimo gyventojas Popierius Popierėnas užsimanė padaryti staigmeną savo mylimai merginai, Giedrei Rilčytei ir jai padovanoti ypatingą dovaną – savo paties portretą. Sužinojęs, kad Panevėžyje gyvena ir būtent tokiais dalykais užsiima vienas vyriškis, pavarde Šumskas, Popierius netrukus su autobusu nuvyko Panevėžin, tiesiai pas tą dailininką į svečius ir jo atvirai paprašė, kad tas nutapytų Popieriaus portretą. Pats šitas dailininkas atvykusį į svečius nycietį savo bute priėmė suirzęs, paniūręs, mat naktį dėl intensyvaus turėto darbo prie piešinių buvo visai nepamiegojęs. Ir pradėjo jiedu tartis dėl kainos, kiek iš viso euro reikės sumokėti Popieriui už tai, kad suirzėlis jį nutapytų. Popierius pasiūlė Šumskui 50 eurų – tas tik paniekinančiai į pinigus pažvelgė ir galvą papurtė, per mažai siūlo, tada Popierius pasiūlė jam 100 eurų – tas ir vėl tik galvą papurtė, tik kai jam buvo pasiūlyta 200 eurų, tas juos nenoriai, bet paėmė į rankas. Prasidėjo darbas: vietoj tikėtų panaudoti darbui molberto ir drobės, miestietis „tepliorius“ atsinešė prie stalo didelio formato piešimo planšetę su laidu, kitą jo galą „prisabačino“ prie kompiuterio „laptopo“ ir ėmė po truputį teplioti su pieštuku Popieriaus portretą, protarpiais sau po nosimi vis riebiai nusikeikdamas. Iš greitų jo rankos judesių buvo galima suprasti, kad jis – tikrai patyręs, nors ir „pasikėlęs“ tepliorius. Galiausiai, kai piešinys buvo baigtas, ponas Šumskas kompiuteryje paspaudė atitinkamą mygtuką ir „printeris“ tą teplionę gražiai „išstenėjo“ lauk, gražiai nuspalvotame lape. 2020 m. kovas