Tinkis Vinkis po mokyklos baigimo svajojo apie policininko profesiją

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Tinkis Vinkis po mokyklos baigimo svajojo apie policininko profesiją

Nycių kaimo gyventojas ir tuometis Paršiukėnų šeimos vienas iš globotinių – teletabis Tinkis Vinkis Asalibeter iškart po savo P. Natulionio vidurinės mokyklos baigimo Kupiškio mieste jau turėjo savo galvoje susikūręs labai aiškų orientyrą, ką jis turi toliau dar veikti ir daryti savo gyvenime. Ogi jis svajojo tapti policininku, tad nutarė ir eiti toliau atitinkamus mokslus, kad galop įgyvendintų šį savo siekį. Tinkio Vinkio mylimoji panelė Kristina Puipinaitė tai jau nuo seno irgi žinojo ir jo siekiams pritarė. Ir kaipgi ji to nežinos, jei visą likusią vasarą tada ištisai Tinkis su savo panele tik apie tai ir kalbėdavo. Net ir tada, kad jie du bei abu broliai Reimundai išdūmė su automobiliu „BMW“ į poilsio kelionę po Žemaitiją, mintys apie stojimą rudenį į Teisės Universitetą jau ir tada sukosi šio teletabio galvoje. (Piešinyje matote abudu, Tinkį ir Kristiną gulinčius savoje palapinėje, po (galbūt) intymumo valandėlės ir triauškiančius čipsus iš pakelio bei galvojančius apie Tinkio ateitį – kokia ji bus toliau.) Faktų dėlei, Tinkis rudenį išvyko Vilniun, kad pradėtų mokytis policininko profesijos, bet viskas jam tada nuėjo velniop, žlugo Tinkio studijos. Tačiau po gerų 4 metų, kai jau buvo išvykęs iš Nycių, su šeima gyventi miestan, Tinkis Vinkis ir dar syk vėl pabandė laimę ir pagaliau jam pavyko – tapo jis policijos pareigūnu. Kiek girdėt, dabar jis dirba kelių policininku Vilniaus ar Kauno rajonų keliuose, stabdo visus greitį viršijančius nenaudėlius vairuotojus ir rašo jiems baudų protokolus... 2004 m. liepa